HOE HELPEN ENGELEN JOU?

Zonder engelen is het kerstverhaal niet compleet.
Toch weten we meer niet dan wel over engelen. Maar wat weten we wel?
Dat lees je hier!

Lees de feiten over engelen

Feiten over engelen

Wat weten we over engelen? “Eigenlijk weten we meer niet dan wel,” zegt Metta Wierenga, theologe en docente aan het Evangelisch College. “De Bijbel geeft maar bescheiden informatie over engelen.” Wat weten we wel?

Ontmoeting met een engel

“Engelen zijn letterlijk boodschappers van God. Ze worden geesten genoemd, waaruit je kunt concluderen ze geen lichaam hebben. Daardoor zijn ze gewoonlijk onzichtbaar, tenzij God iemand speciaal de mogelijkheid geeft om ze te zien, zoals bijvoorbeeld bij Bileam.TwoWingsRed

Zijn ezel wil niet verder omdat er een engel op de weg staat, maar Bileam ziet dat pas als God zijn ogen heeft geopend. Ook de herders in Lucas 2 zien engelen. Van tijd tot tijd hebben engelen blijkbaar een gestalte waarmee ze mensen tegemoet kunnen treden. Soms beseffen mensen pas na een tijdje, of achteraf, dat ze een ontmoeting met een engel hebben gehad, zoals in het verhaal van Gideon. Die beseft pas na een teken dat hij met een engel van God te maken heeft, die in de gedaante van een gewone man aan hem verscheen.”

Wat doen engelen?
 1. Ze prijzen en eren God onophoudelijk.
 2. Ze brengen boodschappen van God aan de mens en leggen die boodschappen vaak uit.
 3. Ze worden door God gezonden om mensen te helpen.
 4. Ze voeren oordelen tegen Gods vijanden uit.
 5. Ze strijden tegen boze machten.
 6. Ze hebben een taak bij de wederkomst van Jezus.

Wings2

 

“Een engel sloot de bek van de leeuwen in de kuil bij Daniël.”

Lees op EO.nl/bijbel

“Jezus kreeg op moeilijke momenten bijstand van engelen.”

Lees op EO.nl/bijbel

Zijn er naast engelen nog andere hemelse wezens?

“De Bijbel spreekt over cherubs, serafs en levende wezens. Cherubs moesten de weg tot de boom des levens bewaken. Op de ark bevonden zich twee cherubs met vleugels. In Psalm 18 lezen we dat God op een cherub reed en vloog. Serafs komen we alleen tegen in Jesaja. Zij hebben zes vleugels, kunnen vliegen en roepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol’. Dan zijn er nog de levende wezens uit Ezechiël en Openbaring. Zij hebben de gedaante van een mens, een leeuw, een rund en een arend en zijn rondom de troon van God, waar ze Hem zonder ophouden aanbidden.”

“De apostelen werden door engelen uit de gevangenis gehaald.”

Lees op EO.nl/bijbel

Hebben engelen namen en zijn ze georganiseerd?

“We kennen twee engelen bij naam, Michaël en Gabriël. Michaël wordt een aartsengel genoemd. Omdat hij ook een van de voornaamste vorsten wordt genoemd, nemen we aan dat hij heerst over of leiding geeft aan de engelen. Het voorvoegsel ‘aarts-‘ kennen we ook van bijvoorbeeld ‘aartsvaders’, een erenaam voor de stamvaders van Israël, maar ook van ‘aartsvijand’, dat is een gezworen vijand. ‘Aarts-‘ wordt dus vaak gebruikt als een overtreffende trap: het eerste, het voornaamste. We weten niet hoeveel aartsengelen er zijn. Hoe de verhouding is tot de cherubs, serafs en andere hemelse wezens is ook onbekend.”

“We kennen twee engelen bij naam, Michaël en Gabriël.”

“Hij zal engelen sturen om ons te beschermen.”

Lees op EO.nl/bijbel

Kan een engel ook nu nog verschijnen?

“Ook na de tijd van de apostelen wordt er in het Nieuwe Testament nog gesproken over engelen. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat engelen nu niet meer zouden verschijnen. In de Bijbel worden zij altijd als mannen gezien, maar een engel zou misschien net zo goed een vrouwelijke gestalte aan kunnen nemen, waarom niet?”

Hoe is de verhouding tussen engelen en mensen?

“Engelen kijken naar wat christenen doen (1 Korinthe 4: 9 en 1: 10), maar mensen zijn boven engelen verheven – want mensen zijn geschapen naar Gods beeld – en zullen hen oordelen (1 Korinthe 6:3a). Tegelijk zijn ze ons tot voorbeeld in hun gehoorzaamheid en lofprijzen van God.”

Moeten we bang zijn voor engelen?

“In de Bijbel zien we dat mensen met grote angst kunnen reageren als ze een engel zien. Blijkbaar verschijnen ze in een gedaante die best schrikwekkend kan zijn, maar elke keer stellen ze mensen gerust. Je hoeft dus niet bang te zijn voor een engel, ook al ziet hij er indrukwekkend uit.”

Trouwen engelen ook?

“Engelen trouwen niet en worden niet uitgehuwelijkt (Matteus 22: 30). Voor zover wij weten krijgen ze geen kinderen.”

Wings

Is een engel oproepbaar?

“In de Bijbel zien we dat God altijd het initiatief neemt om een engel te sturen. Hij is degene die mensen helpt en soms gebruikt Hij daar engelen voor. Er zijn geen voorbeelden van mensen die zich tot engelen richten. Ook zien we in de Bijbel niemand die op zoek is naar een engelverschijning. Engelen komen niet op afroep, maar verschijnen onverwacht. Ook wij moeten ons niet te veel op engelen focussen. De aandacht ligt altijd op God, op Jezus of op de boodschap, en niet op de boodschappers. Wel mogen we God vragen zijn belofte te vervullen dat Hij engelen zal sturen om ons te beschermen.”

Zijn er ook slechte engelen?

Zijn er ook slechte engelen?

“Toen God de wereld schiep, dus inclusief de engelenwereld, zei Hij: Het is goed. Er waren dus op dat moment geen slechte engelen, ook wel demonen genoemd. Maar in Genesis 3 lezen we dat satan, in de gedaante van een slang, Eva verleidt tot zonde. Op een bepaald moment tussen de goede schepping en de zondeval in, moet er dus een opstand in de engelenwereld zijn geweest, waarbij veel engelen zich tegen God gekeerd hebben en kwade engelen of demonen zijn geworden. Satan is de duivel, één van die gevallen engelen en hun leider of hoofd. Het woord ‘satan’ betekent ‘tegenstander’. Wat satan doet, is mensen verleiden tot zonde. Hij kan, als overste van de demonen, een mens beïnvloeden en gebruikt daar boze geesten, dus gevallen engelen voor.

Kunnen gevallen engelen dit allemaal maar gewoon doen? Nee, hun macht is begrensd en hun oordeel staat al vast – daar heeft Jezus voor gezorgd door zijn komst naar de aarde, zijn dood en opstanding. Ze zijn aan banden gebonden (Judas 1: 6) en dankzij de Heilige Geest kunnen christenen ze met succes weerstaan (Jakobus 4: 7). Wel roept Petrus ons op om waakzaam en op onze hoede te zijn, want de duivel is voortdurend op zoek naar een prooi (1 Petrus 5: 8). Maar we hoeven niet bang te zijn. Johannes schrijft: Gods kinderen komen uit God voort, en hij die in hen is, is machtiger dan hij die in de wereld is (1 Johannes 4: 4).”

We beelden engelen altijd af met vleugels. Hebben engelen die in mensengedaante verschijnen ook vleugels, vliegen ze?

“Cherubs hebben vleugels en kunnen vliegen. Serafs hebben wel zes vleugels: twee om te vliegen, twee om hun gezicht te bedekken, twee om hun onderlichaam te bedekken (Jesaja 6: 2). Gabriël ziet er uit als een man, maar kan toch vliegen. Het grote hemelse leger dat God prijst met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft,’ hoeft geen vleugels gehad te hebben. Ze kunnen gewoon met hun voeten op de grond hebben gestaan, bij de eerste engel die het goede nieuws van Jezus’ geboorte aankondigt (Lukas 2: 9 – 15). Er staat ook niet bij hoe ze teruggingen naar de hemel.”

Kan iedereen een engelenervaring krijgen?

“God laat zijn zon opgaan over goede en slechte mensen. Dat ook niet-christenen kunnen worden beschermd door God zou je kunnen veronderstellen op grond van deze woorden van Jezus.”

Hoe weet je of een engel van God komt?

“Je kennis van God is je criterium om te toetsen of een engel van God komt of niet. Brengt de engel vrede, licht en liefde of helpt hij je van de wal in de sloot? We moeten wel altijd kritisch blijven, want de duivel kan zich voordoen als een engel van het licht. Check je ervaring dus aan de hand van de Bijbel en raadpleeg God erover. Hij geeft je wijsheid over hoe je ermee om moet gaan.”

Metta Wierenga doceert nieuwtestamentische vakken en hermeneutiek aan diverse opleidingen van het Evangelisch College.

Wat geloof jij over engelen?

Wat geloof jij over engelen?

Wings2
Twee verhalen over een ontmoeting met een engel

‘Die zwerver was een engel van God’

“Afgelopen zomer liep ik op de markt. Nou ja, lopen… zeg maar strompelen, want ik had een paar maanden daarvoor bij een val mijn kniebanden verrekt en daar had ik nog steeds behoorlijk last van. Het was warm buiten, ik was moe en had dorst gekregen, dus ik besloot om ergens wat te gaan drinken. Bij een koffietent bestelde ik een ijskoffie en zocht een plekje om te zitten, maar alles was vol. Met mijn ijskoffie in de hand liep ik terug naar de kraam waar ik net een leuk gesprek had gehad met een stel christenen, want daar had ik een bankje zien staan.

Het bankje stortte in elkaar

Het bankje was nog vrij, maar ernaast stond een zwerver in een vuilnisbak te graaien. Hij zag er vies en verlopen uit en ik had weinig zin om bij hem in de buurt te komen, maar er was niets anders beschikbaar, dus ik liep toch maar naar het bankje toe en wilde gaan zitten. Kennelijk was er iets mis met een van de poten, want het bankje stortte in elkaar en ik viel op de grond. Onmiddellijk voelde ik een hevige pijnscheut in mijn knie. Nee, niet weer mijn knie, dacht ik. Ik voelde wanhoop in me opkomen en begon te huilen. ‘Jezus!’ riep ik keihard. Een van de christenen schoot op me af om voor me te bidden, maar de zwerver kwam ook naar me toe en legde zijn hand op me.

Angst trok weg

Ik voelde me erg ongemakkelijk, want ik lag er nou niet bepaald netjes bij, maar hij stelde me gerust: “Misschien ben ik anders dan jij, maar ik hou ook van Jezus. Ik ben zijn vriend.” Mijn angst trok weg en ik voelde me blij worden vanbinnen. De zwerver hielp me overeind en ik kon mijn been weer volledig belasten zonder dat het pijn deed! Dat had ik al die maanden niet gekund. Ik wilde de man bedanken, maar hij was ineens verdwenen. Ook de omstanders wisten niet waar hij naartoe gegaan was. Mijn ijskoffie stond er nog zoals ik hem gekregen had: geen druppeltje verspild, zelfs de ijsklontjes waren niet gesmolten. Dit moet wel een engel van God geweest zijn!”

Stephanie Walker

‘Een engel redde mijn leven’

“Ik ga mijn zoon ophalen en moet daarvoor over de snelweg. Voor me rijdt een grote tankwagen. Terwijl ik hem links met een snelheid van 120 km per uur aan het passeren ben, zie ik ineens engelen voor me in de lucht verschijnen. Nog voordat ik tijd heb om me daarover te verbazen, komt er een engel uit de groep naar voren die zijn hand naar me uitstrekt ten teken dat ik moet stoppen. Tegelijk hoor ik heel hard in mijn hoofd: “Stop!” Zo overtuigend dat ik direct vol op mijn rem trap.

God beschermt

Net op het moment dat de tankwagen mij weer voorbij is, maakt deze ineens een enorme schuiver naar links. Als ik daar nog had gereden, was mijn auto plat geweest. Het dringt tot me door dat God me heeft beschermd. Hij zet zijn engelen voor ons in, zoals in Psalm 91 staat. Daar ben ik me nu veel meer van bewust. Die machtige God, met zijn machtige engelen, is voor mij bezig geweest! Het is nu twaalf jaar geleden, maar ik vind dat nog steeds heel indrukwekkend.”

Lois van der Wal

 Tekst: Jolande Bijl    Beeld: Shutterstock

Wat geloof jij over engelen?

Reacties

Thank you for your comment.

Most recent Most popular
 • Leo Simons

  01-10-2019

  Mijn verhaal is,ik heb mijn eigen altaar op de zolderkamer,waar ik iedere avond ga bidden,op een avond ik was klaar met bidden,sta op en loop naar de deur,met dat ik het licht uit doe,werd ik aangeraakt en opgetild,ik deed gelijk angstig het licht aan en zei is er iemand,geen reactie, dit gebeuren achtervolgt mij al jaren,nu is mijn vraag kan iemand mij vertellen wat er met mij gebeurd is.

  REAGEER + LIKE
 • Pina

  31-05-2019

  Ik geloof i engen maar ben het kwijt op moment mijn hoofd is vol.grtjs pina

  REAGEER + LIKE
 • Anna van de Kimmenade

  10-11-2018

  Foutje! We kennen 3 engelen bij naam: de aartsengelen Michael, Gabriel en natuurlijk RAFAEL!!!!

  REAGEER + LIKE
 • Lieneke

  02-01-2016

  Ben 2 maal aangeraakt, het geeft me rust en vertrouwen in de toekomst.

  REAGEER + LIKE
 • Liesbeth de Man

  02-01-2016

  In de tijd dat mijn zoon als puber uit ging, in de nacht. Bad ik altijd zodra hij de deur uitging; Psalm 91; dat engelen hem zouden behoeden tegen alle boze machten. Dat gaf mij rust, en kon ik gaan slapen. Wat een Genade dat dat kon en mocht. God was bij hem.

  REAGEER + LIKE
 • Willeke

  02-01-2016

  Engelen kijken naar wat christenen doen? Staat niet in de Statenvertaling.. Dit staat er in 1 corintiers 4 vers 9: want ik acht, dat God ons, die de laatste apostelen zijn ( gaat hier over dienaren van God), ten toon heeft gesteld als tot den dood verwezen; want wij zijn een schouwspel geworden der wereld, en den Engelen, en den mensen. Waar haal je hier uit dat Engelen kijken naar de mensen? Er staat en den Engelen, en den mensen.. Het is idd dat een mens boven de engel kan staan, maar dat was uiteraard voor de zondeval. Een Engel volmaakt bij God in de hemel staat in deze tijd natuurlijk boven een zondig mens

  REAGEER + LIKE
 • Guus Keuss

  02-01-2016

  Zo zie je een zwaarbewapende Silvester Stallone of een stoere ranger als steven seagal of een soort supermilitair/marinier in een film die even wat zaken oplost met velen of weinig lieden om hun heen om vervolgens het goede (de liefde) te bereiken. Op deze manier manifesteren zich de engelen, eenmaal hun werk gedaan omhullen ze zich weer in het neutrale kleed van het licht Gods en zien we ze op de afbeeldingen van Michelangelo etc als hemelse schepsels met aardse vleugels...maar soms komen ze even terug in de gedaante van onvoorstelbare vechtjassen die gewoon even op aarde orde op zaken stellen en af een toe zit er eentje onzichtbaar op je schouder....heus God is niet gek....dat legioen waar jezus het over had....berg je maar. Kijk met dit beeld maar eens hoe de wereld in elkaar zit...dan krijgt het Onze Vader een magistrale betekenis !!!! En geloof me een keer....je moet niet altijd maar lullen over God maar lullen met God want dat wil hij ! gewoon bidden dus en dan zie je vanzelf de engelen en voel je je super gelukkig !!!

  REAGEER + LIKE
 • Ed

  22-12-2015

  Voorjaar 2014. Mijn vrouw en ik op een prachtige wandeling door de sneeuw in de Franse Alpen. Afdalend steken we een alpenweidje over. Mijn vrouw glijdt uit en breekt haar enkel en onderbeen. Ik zet haar neer aan de rand van een voetpad, ren naar het onbewoonde dal waar de auto staat. Zie onderweg de onmogelijkheid boven te komen. Toch auto ophalen en naar boven rijden. Schreeuw en smeek God om hulp. Zit tweemaal met de voorbumper vast in de grond. Word beide keren opgetild !! en bereik mijn vrouw na drie kwartier. Weet haar veilig beneden te krijgen. God is altijd nabij, maar nooit zo dicht door mij ervaren als toen.

  REAGEER + LIKE
 • Ed

  22-12-2015

  Voorjaar 2014. Mijn vrouw en ik op een prachtige wandeling door de sneeuw in de Franse Alpen. Afdalend steken we een alpenweidje over. Mijn vrouw glijdt uit en breekt haar enkel en onderbeen. Ik zet haar neer aan de rand van een voetpad, ren naar het onbewoonde dal waar de auto staat. Zie onderweg de onmogelijkheid boven te komen. Toch auto ophalen en naar boven rijden. Schreeuw en smeek God om hulp. Zit tweemaal met de voorbumper vast in de grond. Word beide keren opgetild !! en bereik mijn vrouw na drie kwartier. Weet haar veilig beneden te krijgen. God is altijd nabij, maar nooit zo dicht door mij ervaren als toen.

  REAGEER + LIKE
 • leo van wijnen

  21-12-2015

  Ik heb een vraag ,Er is mij vroeger geleerd dat de duivel een gevallen engel zou zijn wat is hier over eventueel bekend ? Hij zou Jezus verleid hebben in de woestijn en heeft deze engel voor zover hij bestaat nog invloed op ons leven

  REAGEER + LIKE
 • freriks herman

  21-12-2015

  U zegt de mensen zijn boven engelen verheven, hoe kan een onvolmaakt en zondig mens boven een volmaakte engel verheven zijn?

  REAGEER + LIKE
 • Mieke

  21-12-2015

  Ook ik heb een engel (ebgelen?) ontmoet, maar dan in de vorm van een grote hand, die op de snelweg neerdaalde, nadat ik op de linkerbaan, in mijn oude VW kever, mezelf tegen de vangrails had gestuurd. Het regende heel hard en de wagen voor me remde nl ineens heel hard en ik om hem niet te raken ben ik tegen de vangrail aangereden. Door de botsing tegen de vangrail ben ik omgedraaid op de weg tot stilstand gekomen. Er kwamen drie rijen dik auto's op me af en alles wat ik kon denken op dat moment was: God laat er alstublieft niemand door mijn schuld sterven. Toen daalde die levensgrote witte wolkachtige hand met de vingers voor me naar beneden neer en alle auto's reden er om heen en daardoor ook om mij heen. Het verkeer kwam toen tot stilstand, waardoor ik weer weg kon rijden. De voorkant van mijn auto zat in elkaar, maar bij een kever zit de motor aan de achterkant. Vandaar. Wat mij betreft een groot wonder, waar ik erg dankbaar voor ben.

  REAGEER + LIKE
 • Gerard

  20-12-2015

  Bij deze een link naar een interview (EO, 'Dit is de dag') met de huisarts H.C. Moolenburgh. https://www.radio1.nl/item/101136-Engelen:-'Mijn-patiënten-zien-ze'.html

  REAGEER + LIKE
 • Gerard

  20-12-2015

  Lees ook eens de twee bemoedigende boeken* van de Christelijke Nederlandse huisarts H.C. Moolenburgh over engelen. * Een engel op je pad * Engelen - als beschermers en als helpers der mensheid

  REAGEER + LIKE
 • tineke

  20-12-2015

  Toen ik thuis kwam van een conferentie van de CWN, waar ik het gebed om de Heilige Geest had ontvangen, ging ik bijna als vanzelf op mijn knieen voor mijn bed en alles wat ik verkeerd gedaan had in mijn leven kwam als vanzelf naar boven en heb ik uitgesproken. Toen was er plotseling een witte gedaante in mijn kamer en alles werd licht. Ik voelde mij heel ontspannen en rustig van binnen, wat ik anders nooit voel. Na een bibliodrama, waarin ik helemaal vast was gelopen op diezelfde conferentie was die gedaante ook verschenen en had mij geholpen om weer verder te kunnen. Ook toen was er diezelfde ontspanning. Ik denk dat het engelen waren.

  REAGEER + LIKE
 • Ellis

  20-12-2015

  Jaren geleden, wij woonden aan een drukke straat. Ik bracht mijn zoontje van 6 naar school, maar hij was mij voor en stak de straat over. Om hem heen zag ik 3 figuren in wittige lange gewaden. Ik weet zeker dat dit 3 engelen waren. Wat ben ik God nog steeds dankbaar.

  REAGEER + LIKE
 • Liesbeth

  20-12-2015

  Jaren geleden was er een tegenligger die op het verkeerde moment inhaalde. Ik kon via een oprit uitwijken. Ik deed het met het gemak van iemand die altijd moet uitwijken. Ha! Ik wist toen al dat een engel het stuur had over genomen. Dat werd versterkt toen ik een week later daar weer reed en de oprit helemaal niet op dezelfde plek bleek te zijn als waar de tegenligger had ingehaald ... Ook heb ik dit jaar een paar keer een lied en bijbeltekst mogen ontvangen toen ik wanhopig was. God zorgt voor mij, dat is zeker.

  REAGEER + LIKE
 • Sabine

  19-12-2015

  Ik reed altijd zonder gordel, totdat ik een keer de snelweg opreed en naast mijn hoofd een stem hoorde: de je gordel om!. Ik deed mijn gordel om en checkte hem nog eens 2x of hij wel blokkeerde. Heel vreemd dat ik dat op dat moment deed. Maar een minuut later kwam ik in een heftige kettingbotsing terecht. De halve achterkant van mijn auto was eraf en was dus total loss. Ik had niks. Ik was zo onder de indruk, dat ik het pas veel later aan iemand vertellen kon. Dit voorval was niet het enige in mijn leven. Ik ben van mening dat het vereren van engelen niet de juiste weg is. Ze danken voor hun hulp wel. Tegenwoordig vraag ik heel soms of God mij een engel kan zenden voor hulp. Ik richt me tot God en niet tot engelen zelf. Het enige wat ik me nog steeds afvraag, waarom mag het mij overkomen en anderen niet? I

  REAGEER + LIKE
 • Roeline

  19-12-2015

  Wat fijn om eens wat meer over Engelen te lezen en zo te weten te komen! Idd God is belangrijker maar toch zou ik het fijn vinden eens een preek of lezing over Engelen te horen. Wat ik ook niet wist, en hier ook niet lees, is dat iedereen zijn eigen Beschermengel heeft! Ik heb geen grote ervaring met Engelen gehad maar ik weet wel zeker dat er momenten zijn geweest waarop er wel degelijk Engelen bescherming was. Wat een fijn idee dat we altijd omringt zijn door Engelen en op hun bescherming mogen rekenen!

  REAGEER + LIKE
 • Wim Oudshoorn

  19-12-2015

  Een engel beschermde mij heb ik ervaren. 2 jaar geleden was ik met een dak klus bezig , ben wel 20 keer op en af geweest langs de dakkapel , en hield mij vast aan de beugel van de regenpijp, bij de laatste afdaling legde ik de dakpannen weer goed, pakte een emmer van de dakkapel en hield mij vast aan de pen van de regenpijp, deze schoot los en ik viel achterover naar beneden , in een reflex ging ik door mijn knieén en kwam onder aan het dak in een brede dakgoot met mijn rug tegen de ladder, deze week naar achteren en ik hing buiten de gevel tegen de ladder, ik voelde dat ik werd terug geduwd naar de dakgoot, zat even perplex in de goot en ging langzaam de trap af naar beneden. de bewoner zij jij heb een engel op je schouder gehad, maar meer dan dat heeft een engel mij gered en niet vanaf mijn schouder. Dankbaarheid overheerst en een verwondering dat dit gebeurde is groot. Wim Oudshoorn

  REAGEER + LIKE
 • BART

  19-12-2015

  Engelen ?? Wij zijn afgelopen zomer aangereden en daarna met onze auto twee keer over de kop gegaan. Wij hebben geen engelen gezien, maar door meerdere wonderen zijn we alle vijf wel bewaard gebleven. Uit alle andere te bedenken variaties van een dergelijke complexe aanrijding met drie auto's was dit toch de minst slechte. Wij belanden (op drie) maar toch, op de wielen. Volgens mijn achterin de auto zittende kind heb ik maar iets naar rechts afgestuurd. Dus hebben wij het rood-witte hek en de dikke anwb-paal maar op een haar na gemist. Toch weet ik daar zelf niets van. Want ik herinner mij niet dat ik heb afgestuurd. Zijzelf had net 2 tellen voor de klap haar gordel goed dichtgeklikt. Toen de auto stilviel stond er in no-time een verpleegkundige bij onze auto om een ernstige hoofdwond te stelpen, alsof zij al in de berm had staan wachten ? Een van onze kinderen lag stil op straat en in eerste instantie dacht ik terwijl ik nog verdwaast en versuft achter het stuur zat hiervan het ergste. Op het 'juiste moment' uit de auto geslingerd en daardoor niet onder de of een auto gekomen. Op die daarna lege zitplaats is de auto en het dak wel het ernstigst beschadigd. We zijn allemaal afgevoerd naar het ziekenhuis waar er drie van de vijf moesten overnachten en 2 van de vijf zijn geopereerd. Een grote hoofdwond gehecht en een knie geopereerd en veel glas uit een rug en een knie gepeuterd. Niemand van ons had echter iets gebroken. Na zulke klappen ? Wij zien natuurlijk niet met vreugde terug naar dit ongeluk, maar zeker wel met grote dankbaarheid dat we gespaard zijn gebleven. Wel 1 kanttekening hierbij toch. Laten we een dergelijke 'engelontmoeting' niet tot de climax van ons christelijk geloof verheffen. Want ik wil u wel dit vertellen, als dat alleen maar kan in zulke situaties, dan had ik eerlijk gezegd toch liever niet zo'n ernstig auto-ongeluk gehad. Over de kop gaan heeft door de machteloosheid die je dan ervaart en het maar afwachten hoe je weer terecht komt een enorme impact op je. Ik wens iedereen toe dat hij of zij dat bespaard blijft. U allen bid ik alvast gezegende feestdagen toe en Gods zegen ook voor de rest van uw leven.

  REAGEER + LIKE
 • HolgerdieterBuss

  18-12-2015

  beste medewerkers van EO,engelen bestaan*dat is zeker,heb 3 ervaringen,niet prettig voor mij,maar ik aanvaar dit als een gift van GOD,Gabriel verscheen mij om mensen die ik amper kende de weg moest wijzen naar het hiernamaal op ze dat zonder vrees mochten over gaan. Ben er niet blij mee,maar het moest,ze zij vredig ovwer gegaan,prijs de Heer ,van het hele verhaal kan ik U kennis geven maar daar voor is deze rubriek te kort voor.Ik hoop ik de volgende boodschaap niet hoef door te geven ,het te triest.ik kan het wel persoonlijk vertellen als het uit komt,ikheb heel veel klappen in mijn leven gekregen maar ben er altijd goed van af gekomen door mijn geloof,ik heb God vervloekt na de moord op mijn ouders,maar God heeft mij nooit los gelaten ,was me altijd nabij,dank Hem hier voor,ook in mijn recente verleden,wat niet zo leuk is was Hij me nabij en streelde mij: wees niet ongerust Ik ben nabij,en dat is zo.Voor mij is het moelijk om slechte berichten te geven,eentje verzwijg ik het is te delicaat,ik wil geen pijn doen,ik ben gezegend,ook naar 2 hart aanvallen,de Heer is mijn herder mi ontbreekt niets,dank U wel

  REAGEER + LIKE
 • André

  18-12-2015

  Nadat mijn vrouw een miskraam had gekregen, was ze ontroostbaar en huilde 's avonds in bed.Ik troostte haar maar kon haar de rust niet geven die ze nodig had. Ik bad tot God of Hij haar de rust en troost wil geven. De volgende dag vertelde ze mij dat ze erg onrustig in slaap dommelde. Ze zag een man op haar afkomen, een persoon met een rustgevend licht om hem heen, een vader figuur zoals zij dat benoemde. Hij stak zijn hand uit en raakte haar aan. Op dat moment kwam er een rust en troost over haar, die alleen Hij kan geven. Of het nu een engel was of Jezus persoonlijk..ik ben Hem dankbaar dat Hij de troost wou geven die ik niet kon geven. God zij alle eer!

  REAGEER + LIKE
 • Paula Hollaar

  18-12-2015

  Prachtige verhalen. Ik zie uit om ook een engel te ontmoeten.

  REAGEER + LIKE
 • Wildine

  18-12-2015

  Wat een mooie getuigenissen! Ik heb zelf als 14 jarig meisje een keer een kraakheldere stem gehoord met een heel geruststellende boodschap voor de situatie waarin ik me toen bevond. Ik denk dat er een engel naast me stond. Ik ben het pas sinds kort gaan delen. Waarom? Weet ik niet. Ik heb het nooit bewust verzwegen. Het kwam gewoon niet in me op. Misschien is het er nu de tijd voor.

  REAGEER + LIKE
 • Margreet

  18-12-2015

  Op de snelweg stonden er voor me ineens 2 auto's op de rem, een hele grote vrachtwagen naast me..... Alles ging zo snel, zo snel had ik zelf nooit kunnen reageren... De auto's voor me gingen tijdens het remmen naar links, en mijn autootje schoot tussen de vrachtwagen en de auto's door, zelfs zonder met de spiegels aan te tikken, terwijl er maar heel weinig ruimte was.... er zat er eentje op mijn schouder...

  REAGEER + LIKE
 • Margreet

  18-12-2015

  Op de snelweg stonden er voor me ineens 2 auto's op de rem, een hele grote vrachtwagen naast me..... Alles ging zo snel, zo snel had ik zelf nooit kunnen reageren... De auto's voor me gingen tijdens het remmen naar links, en mijn autootje schoot tussen de vrachtwagen en de auto's door, zelfs zonder met de spiegels aan te tikken, terwijl er maar heel weinig ruimte was.... er zat er eentje op mijn schouder...

  REAGEER + LIKE
 • Dick

  18-12-2015

  Meerdere malen. Ik wilde er een eind aan maken. Stond aan de leuning van een brug. Toen ik er over wilde klimmen werd ik op mijn schouder geklopt. Er was een stem die tegen mij zei dat ik dat beter niet kon doen omdat God nog plannen met me had. Ik keek om en er stond niemand. Ik reed op een onoverzichtelijke kruising af. Normaal remde ik bijna helemaal af en reed voorzichtig de kruising over. Maar nu hoorde ik ineens een stem, GASSEN!! Dus ik trapte het gas in reed snel over de kruising. Mijn achterlichten waren net over de kruising toen vlak achter mij iemand op een brommer met een rotgang achter mij langs reed. Als ik zo langzaam als anders over de kruisig was gereden hadden ze die persoon met een plamuurmes van de zijkant van mijn bus moeten schrapen. Tijdens mijn werk als chauffeur reed ik vroeger vaak zonder gordel omdat ik veel in en uit moest stappen. Het was winter en niet glad. Opeens kwam ik in een hagelbui terecht. Ik hoorde een stem vragen, zou je je gordel niet eens aan doen? Ik dat gedaan en een kilometer verder ging ik over de kop. Ik reed op een kruising af met mijn scooter. Ik was ongeveer op de helft van de kruising toen er een auto van links kwam en die reed zo mijn scooter onder mij vandaan. Die vloog de straat over en ik door de lucht. Toen ik eindelijk de grond raakte merkte ik dat ik niet hard viel en besefte dat ik ondersteund werd. Ik hing achterover en werd zacht neergelegd. Maar er was niemand. En een van de wonderen die toen gebeurden was dat ik alleen maar een grote blauwe plek op mijn bovenbeen had. Wel mee met de ambulance naar het ziekenhuis. Er was gemeld dat er een ernstig ongeluk was gebeurd door iemand die me had zien vliegen. Binnen no-time waren er dan ook twee ambulances. In het ziekenhuis werd ik onderzocht maar ik had niets. Een dag later ben ik terug gegaan naar die kruising en heb ik alles bekeken. Mijn scooter vloog tien meter ver. Zelf heb ik ongeveer vier meter gevlogen op manshoogte. Toen ik neer gelegd werd lag ik met mijn hoofd een halve meter van een betonnen paal vandaan. En die keer dat ik met een zware migraineaanval vanuit de kop van Noord Holland naar Zeeland reed. Ik weet niet hoe ik thuis ben gekomen. Ineens stond de auto voor ons huis stil. En de keer dat ik met een bus met kinderen reed.Het was spiegelglad. Ik kwam er net voor een bocht iets te laat achter dat ik in een te hoge versnelling reed. In mijn gedachten ging ik met bus en kinderen en al de sloot in. Maar ik heb me vroeger een truckje aangeleerd met het stuur en de handrem. Automatisch paste ik het toe en de bus volgde gewoon de bocht. En volgens mij heeft er toen een rij van engelen aan de kant van de weg gestaan die ervoor zorgden dat ik niet de sloot in ging en zorgden dat de bus de bocht volgde.

  REAGEER + LIKE
 • Theun Stoffels

  18-12-2015

  Meer dan 20 jaar geleden was ik voor mijn werk in Detroit, bij autofabrikant Chrysler. Op een avond reden mijn vrouw en ik in een huurauto, die als zodanig duidelijk herkenbaar was, in downtown Detroit waar alleen zwarten wonen, op zoek naar het treinstation. We wilden na het zakelijke gedeelte, met de trein naar Denver en vervolgens met een huurauto vandaaruit vakantie vieren, wat we ook hebben gedaan. De sfeer was luguber, als je bij een stoplicht stond keken ze je aan op een manier die mij niet helemaal gerust stelde. Het station waarnaar we opzoek waren was overigens niet meer in gebruik en totaal vervallen. We raakten de weg kwijt en stapten uit bij een benzinestation om de weg te vragen. Ineens stond daar een ouder blank echtpaar dat het zo te zien zelf niet zo breed had, met een oude pickup truck en vroeg of ze konden helpen. Ze wezen de weg en gaven ons de raad hier niet te lang te blijven. Ineens waren ze ook weer verdwenen, waarheen, ik weet het niet. Toen ik dit later bij het bedrijf waar ik moest zijn, Chrysler, vertelde kreeg ik te horen dat ik een groot risico had genomen omdat daar meerdere moorden op toeristen zijn gepleegd en het eigenlijk een no-go-area betrof. Ik besefte het toen niet zo en vond hun verbazing wat overdreven, maar later heb ik weleens gedacht dat dit toch wel erg toevallige hulp op het juiste moment was. Misschien toch engelen ?

  REAGEER + LIKE
 • Rianne

  18-12-2015

  17 jaar geleden heb ik een galblaasoperatie gehad. Ik was zo ontzettend bang voor de operatie. Ik moest op de gang voor de operatiekamer wachten en lag daar op dat moment alleen. Plotseling voelde ik een hand op mijn schouder en werd heel erg rustig. Ik heb nog achter me gekeken of er iemand stond maar er was niemand. Als ik het aan anderen vertel dan raak ik nog altijd geëmotioneerd hierdoor omdat ik zeker weet dat het God is geweest

  REAGEER + LIKE
 • Alie

  18-12-2015

  ik geloof en heb meerdere malen ervaren dat ze bestaan.

  REAGEER + LIKE
 • Roland Verboon

  18-12-2015

  Ik stak eens zonder uit te kijken een autoweg over, terwijl een auto snel naderde. Er waren vrienden van me bij. Ik kreeg een onzichtbare duw terug. Voor mij moet dit engelenhulp zijn geweest. Ook eens wakker geroepen door een (mijn)engel. Een kraakheldere hemelse stem. Anders was ik ergens te laat gekomen!

  REAGEER + LIKE
 • Susette Weenink

  18-12-2015

  Ja ik geloof in engelen. Wij hebben eens een auto ongeluk overleefd waarvan dat niet logisch was. Ik zag hierin de hand van God. Onze dochter was wel ernstig gewond. God stuurde een engel naar de aarde die ons hielp in de hele afwikkeling, in de gedaante van een verpleegster. Het was in Taiwan waar niemand engels kon. Het voelde helemaal dat God dit zo voor ons deed.

  REAGEER + LIKE
 • H. van Daalen

  18-12-2015

  Toen ik 12 jaar oud was werd ik beschoten op aan wijzing van een vliegtuig door een veld geschut de granaat maakte een gat in de grond van een meter diep. Ik rende op huis aan vloog de kelder in de 2de granaat kwam boven op het dak, het huis verwoest, de kelder nog heel, 'k ben de straat op gelopen en werd in een villa gesleurd met de boodschap wacht tot het vliegtuig weg is.Ik heb geen engel gezien DIE WAS ER WEL Ik heb de engel niet bedankt, maar mijn HeilandWEL Gezegende Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar.

  REAGEER + LIKE
 • wim griffioem

  18-12-2015

  Enorm. Ik geloof

  REAGEER + LIKE
 • wim griffioem

  18-12-2015

  Enorm. Ik geloof

  REAGEER + LIKE
 • wim griffioem

  18-12-2015

  Enorm. Ik geloof

  REAGEER + LIKE
 • wim griffioem

  18-12-2015

  Enorm. Ik geloof

  REAGEER + LIKE
 • aad ciere

  18-12-2015

  Op de verjaardag van mijn moeder op 15 mei 1963 , kreeg ik een aneurisma in mijn hoofd (een bloeding buiten de hersenen om). Ik raakte in coma. Op jonge leeftijd (ik was toen 9 jaar oud) en in die tijd was dat met de medische wetenschap van toen vrij ernstig. Ik heb altijd het gevoel gehad dat er toen een engel over mij heeft gewaakt. Ik ben er wonder boven wonder goed vanaf gekomen. Blijft voor mij altijd nog de vraag waarom ik wel en een ander niet. Mijn dochter is 3 jaar geleden overleden ( 33 jaar oud ). En dan komt de vraag bij mij weer boven, waarom is zij niet gered. Het antwoord Gods wegen zijn ondoorgrondelijk vind ik wel iets te gemakkelijk. Ik ben nooit boos op God geweest hierover en mijn geloof heb ik behouden.Maar misschien komt er nog eens een engel die mij uit kan leggen wat de bedoeling van God hiervan is geweest.

  REAGEER + LIKE
 • Cock Hilberding

  18-12-2015

  Ik geloof zeer zeker in het bestaan van Engelen,en ik weet dat ze er zijn om je te beschermen.Wij hadden zelf zo'n ervaring.Wij waren op vakantie mijn vrouw,ik,en mijn zuster en zwager in Spanje nu 6 jaren terug.Na enkele dagen dat wij daar waren werd ik ziek,toen dachten we een zware kou dat gaat wel over,maar in de avond werd ik steeds zieker zo ziek dat ik allerlei dingen ging zien en ik lag te ijlen,mijn vrouw ging in gebed en vroeg onze Vader in de hemel om hulp en zijn bescherming,ik had een helder moment en had tegen haar gezegd dat ik naar huis wilde.Na twee dagen en steeds zieker werd er naar huis gegaan Ik was zo ziek dat ik de hele ries in de auto achterin hab gelegen,ook nog een overnachting gedaan.daags daarna kwamen wij thuis en direct met de buurman naar het ziekenhuis.In het ziekenhuis bleek ik een dubbele longontsteking te hebben een 41,5 gr koorts De longarts moest voor onderzoek speeksel hebben dat kwam met bloed uit mijn mond ,direct op IC ,later bleek ik legi onela virus te hebben en nu de Engel.De art zei tot mijn vrouw nou u mag wel blei zijn uw man heeft echt een grote Engel op zijn schouder gehad anders had hij het niet gehaald.Daarom geloof ik in Engelen altijd en overal om je heen.

  REAGEER + LIKE
 • Gerry Buitenwerf

  18-12-2015

  Ongeveer twintig jaren geleden reden we ,met onze vier kinderen achterin,in Parijs op zoek naar een camping. We konden hem niet vinden en waren de weg volledig kwijt. Mijn man zette de auto even aan de kant, in een drukke straat,en pakte de kaart erbij. Op hetzelfde moment stond er een man naast ons die vroeg waar we heen moesten en ons de weg wees. Meteen daarna was hij verdwenen. We vonden de camping moeiteloos en zijn er vast van overtuigd dat een engel ons de weg heeft gewezen.

  REAGEER + LIKE
 • Fonny de Wilde

  18-12-2015

  Prachtige verhalen over de engelen

  REAGEER + LIKE
 • mmm lijkt mij erg lekker

  18-12-2015

  meerdere malen engelen ontmoet ,bescherming ,leiding.God geeft ,helpt alles tot eer van Hem. zie dr Moolenburgh zijn boeken ,een engel op je pad en engelen .

  REAGEER + LIKE
 • Robert Jan Hoos

  18-12-2015

  Ja, ik geloof dat Gods engelen zeer zeker bestaan. Ooit was ik afgedwaald op de brede weg. Ik had ook verkeerde vrienden. Zo kwam ik ooit bij een deurpost van een jongen, maar hoorde een hoorbare stem uitroepen: "Ga, hier niet naar binnen, dit is niets voor jou!" Maar ik was ongelukkig en liep toch door ... het ging mis en ik ben toen weg gevlucht uit Amsterdam. Maar voor mij staat het vast, de Here God BESTAAT en Hij zendt Zijn engelen om ons te BESCHERMEN. GOD is GOED, Halleluja!

  REAGEER + LIKE
 • Odette

  18-12-2015

  22 jaar geleden woonde ik in Brussel. in die tijd zag je overal posters van verdwenen kinderen. Slachtoffers van Dutroux, zoals we nu weten. Vreselijk. Ik was met een vriendin (H) en onze kinderen in een winkelcentrum. Onze oudsten (beiden 7 jaar) vroegen of ze mochten spelen bij de speeltoestellen in de tijd dat wij nog even de supermarkt ingingen. Het was een klein overdekt winkelcentrum. Ik wilde de jongens niet alleen laten, maar H drong aan, " Ze zijn al best groot en het is maar voor even". Ik zwichtte. Tegen mijn zin. Omdat de rij voor de kassa in de supermarkt lang was, wij al bijna 20 minuten stonden te wachten en ik nerveus begon te worden, ging H de jongens alvast halen. Ze kwam niet terug naar de kassa. Toen ik eindelijk afgerekend had en bezorgd richting speeltoestellen liep, kwam H eraan lopen en zei :" Ze zijn weg. Ik heb overal gekeken!" Drie kwartier hebben we gezocht. 45 eindeloze minuten. Ik huilend, totaal in paniek. Ineens stond er een vrouw voor me die in het Frans vroeg :" Hoe zien de kinderen eruit?". In mijn beste Frans wist ik alleen maar uit te brengen dat de een een rood en de ander een groen jasje aanhad. De vrouw draaide zich om en direct weer om. In elke hand een kind. "Voilà, là ils sont". Daar zijn ze. Ik viel de jongetjes snikkend om de hals en richtte direct mijn hoofd op om de vrouw te bedanken, maar ze was weg. Nergens te bekennen. "Waar is die vrouw nou?" vroeg ik mijn vriendin, " Ik wil haar bedanken en vragen waar ze de jongens gevonden heeft. En hoe wist ze dat wij 2 kinderen kwijtwaren?" H begreep er ook helemaal niets van. Het was allemaal zó snel gegaan. Ineens was die vrouw er, ze gaf mij de kinderen en verdween weer. Lostte op. Er was maar één conclusie die ook mijn niet-gelovige vriendin moest trekken. Die vrouw was een engel. De jongetjes zeiden dat ze in de speelgoedwinkel geweest waren. Die winkel hadden we meerdere malen doorzocht. Ze hadden de vrouw niet gezien. Naar hun zeggen waren ze zelf naar ons toegelopen. Maar H en ik hadden allebei de vrouw, die onze kinderen vast had, gezien! Het was een wonder. Nu ik dit optik, 22 jaar later, voel ik nog de blijdschap , de verwondering en de dankbaarheid!! Engelen bestaan. Ik heb er zelf een otmoet!

  REAGEER + LIKE
 • Nanda van Beek

  18-12-2015

  Jaren geleden was ik met een groepsreis op vakantie naar Praag. De eerste dag liepen wij door Praag. Ik liep een paar stappen voor de groep uit en struikelde.Viel en was bijna met mijn neus bij de grond toen ik als het ware door een wonder overeind kwam...alsof ik aan mijn haren overeind werd getrokken.Ik riep nog ik heb jaren ballet gedanst..maar dan kon het volgens de wet van de zwaartekracht nog niet...dus was het mijn beschermengel die zorgde dat ik geen nare val maakte.

  REAGEER + LIKE
 • Maja van den Bosch

  18-12-2015

  Door verschillende ervaringen met engelen in verschillende verschijningsvormen, ook als mens, weet ik zeker dat engelen bestaan en ten diensten staan van mensen (mij o.a.) om krachtig bij te staan.

  REAGEER + LIKE
 • dees

  18-12-2015

  nee, ik geloof niet dat engelen ons beschermen. Vroeger wel, maar nu niet meer dat komt omdat ik aan het bidden was tijdens een fietstochtje. Bidden en danken met de ogen open en goed uitkijkend op de weg, dat echt wel! Toen die jongen op die heel snelle fiets mij ondersteboven reed, en mijn been verbrijzeld bleek, toen geloofde ik echt niet meer in bescherming van engelen. Sindsdien ben ik gehandicapt en in rolstoel. Wat geloof ik wel? Dat Hij (Jezus) bij mij was, ook tijdens en na het ongeluk, net zo als Hij voor het ongeluk bij mij was en nog is. Ik kijk heel erg uit naar Zijn terugkeer en naar Zijn Rijk zonder pijn en verdriet of oorlog.

  REAGEER + LIKE
 • dees

  18-12-2015

  nee, ik geloof niet dat engelen ons beschermen. Vroeger wel, maar nu niet meer dat komt omdat ik aan het bidden was tijdens een fietstochtje. Bidden en danken met de ogen open en goed uitkijkend op de weg, dat echt wel! Toen die jongen op die heel snelle fiets mij ondersteboven reed, en mijn been verbrijzeld bleek, toen geloofde ik echt niet meer in bescherming van engelen. Sindsdien ben ik gehandicapt en in rolstoel. Wat geloof ik wel? Dat Hij (Jezus) bij mij was, ook tijdens en na het ongeluk, net zo als Hij voor het ongeluk bij mij was en nog is. Ik kijk heel erg uit naar Zijn terugkeer en naar Zijn Rijk zonder pijn en verdriet of oorlog.

  REAGEER + LIKE
 • jolanda schot

  18-12-2015

  Ik lag in bed, keek naast me. Zag ik een engel slapend onderuitgezakt op een stoel. Ik voelde dat ik hem aan het werk moest zetten. Ik zei wat en hij snelde weg. 2. M,n exman probeerde me te vermoorden, na deze tijd zag ik een kind engel puur wit drie meter bij me vandaan staan. Toen wist ik het was m,n tijd nog niet. j.schot.

  REAGEER + LIKE
 • Riki Koster

  18-12-2015

  Ziek en bang en 15 jaar was ik. Toen kwam er een engel van God in mijn donkere slaapkamer en nam alle angst weg. Ongevraagd werd ik vervuld met de shalom van God. Ik heb het indrukwekkende verhaal op papier gezet, het is te lang voor deze rubriek. De vrede van God voor ons...

  REAGEER + LIKE
 • Abe de Jong

  18-12-2015

  Alles wat de bijbel er over zegt.... O.T. Abraham, Lot, Gideon, Simson, etc. N.T. Maria, Johannes, Hebreeën, Openbaringen. Engelen die van de auto stappen boven de 12okm/uur. Onzichtbaar vaak , maar wel aanwezig als dienende geesten. Groet, shalom.

  REAGEER + LIKE
 • Petra

  18-12-2015

  Wauw!! 😄

  REAGEER + LIKE
 • Els Romijn

  18-12-2015

  Enkele jaren geleden hoorde ik via een vriend dat mijn jongste zoon een hartstilstand had gekregen . Ik had geen contact meer met hem (op zijn verzoek, zonder aanleiding ) en ben desondanks toch naar het ziekenhuis gegaan . Daar aangekomen werd ik opgevangen door een wat oudere verpleegster die mijn zoon op de hoogte bracht van mijn komst . Maar helaas ik werd door hem geweigerd en ik barstte in huilen uit , omdat ik tot op vandaag niet weet wat ik mijn zoon heb misdaan . De verpleegster nam mij apart en troostte mij door karaktereigenschappen van mijn zoon te belichten die klopten en was stomverbaasd hoe zij dat wist . Dit verzachtte mijn schuldgevoel enorm en ben met een soort vrede in mijn hart huiswaarts gegaan . In onze straat werkt een verpleegster in hetzelfde ziekenhuis en ik vertelde haar wat er was voorgevallen . Ik vroeg haar de verpleegster te bedanken omdat ze me zo gesteund had . Na mijn beschrijving hoe de verpleegster eruit zag zei ze me niemand op de afdeling te kennen die aan mijn beschrijving voldeed . Ik was perplex en probeerde nogmaals uit te leggen hoe ze eruit zag , maar ze bleef zeggen dat er geen collega werkte die erop leek . Op dat moment had ik stellig de indruk dat deze verpleegster een engel was en op dat moment troost kwam bieden .

  REAGEER + LIKE
 • Josien van der Aa

  16-12-2015

  Ik geloof in engelen, die mij beschermen, in opdracht van God. Een aantal jaren geleden reed ik door de stad op inline skates. Ik had geen helm op. Ineens was er een onverwachte oneffenheid en viel ik steil achterover. Ik had verwacht dat ik heel hard zou vallen op de stoeptegels, maar ik kwam zo zacht neer, dat was heel ongewoon, dat kon normaal gesproken helemaal niet. Ik had ook helemaal nergens pijn en was ook niet gewond Daarom denk ik dat een engel op dat moment mijn val heeft gebroken.

  REAGEER + LIKE
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1
Abonneer op het EO magazine

Nog meer mooie artikelen van de EO lezen? Meld je aan voor ons gratis online-magazine en ontvang elke twee maanden Het Beste van de EO in je mailbox. Laat je inspireren, reageer of win mooie prijzen!

Voornaam

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

E-mailadres *

Meld aan

Video