Vijf vragen over bevrijdingspastoraat

‘Lekker makkelijk, je problemen wegbidden?’

Bevrijdingspastoraat roept vaak veel vraagtekens op. Wat is het precies en voor wie?
We stelden vijf vragen over bevrijdingspastoraat aan theoloog Jan Minderhoud.
Lees de antwoorden

theloog-Jan-Minderhoud-round_02

Jan Minderhoud is theoloog, counselor en een van de leiders van het interkerkelijk team Pastoraat voor bevrijding en innerlijke genezing in Ermelo.

“Bevrijdingspastoraat is een vorm voor mensen met blokkades in hun geloofsleven”

1. Wat is bevrijdingspastoraat?

“Bevrijdingspastoraat is een bijzondere vorm van pastorale hulpverlening voor mensen met blokkades in hun geloofsleven. Je kunt bijvoorbeeld stoorzenders bij het bidden of bijbellezen ervaren. Of last hebben van angsten, negatieve gedachten of zondige patronen waar je niet vanaf komt. Tijdens een bevrijdingsgebed kunnen er eventueel ook demonen, die deze blokkades veroorzaken, in de naam van Jezus worden weggestuurd. Zo word je vrij om God te dienen zonder al die onnodige ballast.”

2. Is bevrijdingspastoraat eigenlijk wel bijbels?

“Bevrijdingspastoraat zoals wij dat binnen ons bevrijdingsteam in Ermelo toepassen kom je in de Bijbel niet tegen. Toch kun je het mijns inziens opvatten als bijbels, want het is ook een vorm van achterstallig onderhoud. In de vroege kerk was de breuk met het oude leven veel radicaler en werden mensen in het doopbad al bevrijd voordat ze toetraden tot de gemeente. Daarom hoeft Paulus nergens een oproep te doen om te bidden voor bevrijding.”

Heidendom in onze kerken
“Tegenwoordig wordt de overgang van het oude naar het nieuwe leven niet meer zo radicaal beleefd

2. Is bevrijdingspastoraat eigenlijk wel bijbels?

Je kunt christen zijn en glaasje draaien of aan reiki doen zonder dat je in de gaten hebt dat je met verkeerde dingen bezig bent. We halen het heidendom gewoon binnen in onze kerken. Dat betekent dat de boze nog steeds voet aan de grond krijgt en dat bevrijdingspastoraat in de huidige vorm nodig is. Tijdens de pastorale sessies word je geholpen om verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen leven en je eigen keuzes, zodat Christus in alle gebieden van je leven Heer mag zijn en je Hem kunt dienen met een volkomen toegewijd hart.”

“Bevrijdingspastoraat is een vorm van achterstallig onderhoud”

”De duivel heeft nergens meer recht op als je van Christus bent, maar hij kan nog wel invloed hebben in je leven.”

3. Hoe kunnen demonen nog actief zijn in je leven als je christen bent?

“De duivel heeft nergens meer recht op als je van Christus bent, maar hij kan nog wel invloed hebben in je leven. Die invloed is niet zomaar weg als je christen wordt. Mensen laten zich tegenwoordig met van alles en nog wat in: occultisme of verkeerde alternatieve geneeswijzen. Daardoor kunnen zij een demonische binding oplopen. Als ze dan tot Christus komen, moeten zij vrij gebeden worden, want demonen vertrekken meestal niet uit zichzelf.”

4. Hoe gaat zo’n bevrijdingstraject in zijn werk?

“Wij werken met ‘Schoon schip’, een werkboek waarmee je onder begeleiding van twee teamleden je leven doorloopt en ontdekt op welke terreinen je door de boze bent misleid: bijvoorbeeld door leugens, onterechte angsten, ziekmakende overtuigingen, onverzoenlijkheid of verkeerde gewoontes. Je spreekt daarover zelf allerlei gebeden en proclamaties uit en stuurt eventuele demonen die daaraan verbonden zijn zelf weg. Aan het einde van het traject vegen de begeleiders alles nog eens bij elkaar en sturen demonen die zij vermoeden weg, maar vaak is dat niet eens meer nodig. De duivel heeft een oogje nodig om zijn haakje in te slaan. Als je dat oogje weghaalt – het vuil in je leven opruimt – hebben demonen niets meer om zich aan vast te houden en moeten ze wel gaan.”

5. Hoe weet je of iemand werkelijk vrij is?

“Als er sprake is van demonie, zie je de boze weleens vertrekken: vaak door een diepe zucht of een harde geeuw. Soms merk je er niks van. Er is ooit eens met mij gebeden omdat ik last had van vloeken in mijn gedachten. Zo op het oog gebeurde er niks met mij, maar de vloeken waren gelijk weg en ik begon in tongen te spreken. Ook kreeg ik de kracht om uit het dal van mijn depressie te klimmen.”

Geen therapie
“Soms zegt iemand na het bevrijdingsgebed: ik denk dat ik niet vrij ben, want de symptomen zijn er nog. Als iemand graag vrij wil zijn en in alles wil meewerken, dan gaan we tot het uiterste, want we geloven in de opstanding van Christus.

5. Hoe weet je of iemand werkelijk vrij is?

Dan geven we niet op, maar bidden door tot iemand vrij is. Als er meer hulp nodig is, bijvoorbeeld van een psycholoog of psychiater, dan sturen we iemand door naar de huisarts. Die is de eerst aangewezene voor overleg en een eventuele doorverwijzing. Niet alles is demonisch en bevrijdingspastoraat is geen therapie. Wel krijgen we de laatste tijd steeds meer mensen die innerlijke genezing nodig hebben, omdat ze diepe pijn met zich meedragen over wat er is gebeurd in hun leven of wat hun is aangedaan. Ook dat kan een ingang voor de boze zijn.”

“Niet alles is demonisch en bevrijdingspastoraat is geen therapie”

Bevrijdingspastoraat roept niet alleen vragen, maar ook vaak uitgesproken reacties op. Hoe ga je op een verstandige manier om met dit onderwerp?
Voel je de kriebels al opkomen als het gaat over geestelijke strijd tegen boze machten?

Het is zo’n onderwerp wat uitgesproken reacties kan oproepen: de een ziet ineens overal boze geesten. Een ander je denkt dat alle problemen weg te bidden zijn: ja, dát is lekker makkelijk! Of het maakt je angstig; al die aandacht op de geestelijke wereld. Hoe ga je nu op een verstandige manier om met dit onderwerp?

Drie gedachten:
1. Over heel wat onderwerpen denken en spreken gelovigen en kerken verschillend – en dat mag! Geestelijke strijd is er een van. In het interview hierboven met Jan Minderhoud maak je kennis met een van deze zienswijzen.

2. Alle gelovigen zijn geroepen om hun aandacht op Jezus Christus te richten (Hebreeën 3:1). Dit is eerste prioriteit, altijd. De nadrukken die je legt, of je woordkeus rondom de geestelijke werkelijkheid, verschilt per gelovige. Laat je hier niet door afschrikken, maar zoek je eigen weg in het laten vernieuwen van je denken door Christus.

3. Ook al hebben allerlei omstandigheden invloed op je leven, ook al doen andere mensen je van alles aan, ook al speelt de boze een rol: ieder mens is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Loop je geestelijk of psychisch vast, zoek dan naar een vorm van begeleiding of hulp die bij jou past, waar je moed voor hebt of waar je vrede over ervaart. Vind je dit lastig? Win advies in van andere christenen of in je kerk.  Vanuit het vertrouwen dat God Zelf met je is en jouw Grote Bevrijder is.

Zie ook EO.nl/occultisme en EO.nl/nieuw

Meer weten over bevrijdingspastoraat?

Iris werd bevrijd van angst

Luister naar een interview met oud-predikant Rob van Essen. Hij is al meer dan veertig jaar actief in de gebedsbediening van bevrijding en genezing. In hetzelfde fragment vertellen Iris en Martin over hoe Iris bevrijd werd van angst.
Luister fragment

Wilkin van de Kamp over bevrijdingspastoraat

Of bekijk een gesprek over bevrijdingspastoraat met ‘Vrij Zijn’ oprichter Wilkin van de Kamp.
Bekijk fragment

Deze boeken kunnen je ook helpen

Boek1

Demonen en de macht van Jezus
(Jan Minderhoud)

Geestelijke strijd
(onder redactie van dr. M.J. Paul)

Kan een christen gebonden zijn?
(Wilkin van de Kamp)

Geboren om vrij te zijn
(Wilkin van de Kamp)

Vertrouw op Mij en Ik zal je vrede geven, het verhaal van een bijzonder bevrijdingspastoraat
(Jan Minderhoud & Jenö Sebök).

Logo-EO-transparant

Dit artikel verscheen eerder in Eva. Sluit voor slechts €15 een halfjaarabonnement af en ontvang Eva 5x thuis!
Probeer Eva vrijblijvend

Reageer ook op deze stelling:

R. Hessels

12-02-2016

Elke christen moet leren wat de bijbels zegt over het volbrachte werk van Jezus op het kruis. Hij stierf voor de zonden van alle mensen. Door hiervan overtuigt te zijn en te geloven dat dat ook voor mij telt, betekent dat ik me daarop mag beroepen. Als demonen merken dat je een kind van God bent geworden en je leven in Zijn handen legt, heeft hij geen recht meer op je en zal verdwijnen. Probleem is vaak dat wij mensen zo vast zitten aan patronen, al dan niet opgelegd, dat we niet vrij kunnen worden. Dat kan ook gebeuren na bevrijdingspastoraat. Vertrouw op God met je gehele hart.

Anoniem

12-02-2016

Beste eo, De stelling staat wat zwart wit. Maar aangezien we in een gebroken wereld leven, kun je er wel van uitgaan, dan iedere christen een vorm van bevrijding nodig heeft. zelf heb ik ook veel bevrijding ontvangen. Bevrijding is 10 0/0 van het probleem, daarna volgt er verandering van denken, en soms er nog een weg te gaan etc.

Corrie Kok

12-02-2016

Prachtig gezegd! Helemaal mee eens! Heb het zelf ook hard nodig , want wij mensen zijn toch gauw (tegen beter weten in) geneigd het onjuiste of verkeerde te doen of te denken! Moet mezelf regelmatig toespreken en veel lezen en bidden en dan nog!

Marcel

12-02-2016

Ik heb in Berea een bevrijdingstraject meegemaakt, het is in een woord geweldig om vrij te zijn en om zo intens de liefde van God te mogen ervaren.

Daisy

16-02-2016

Een volgeling van Christus kan niet zonder Hem. Hij is onze Bevrijder.. en als wij Hem volgen zullen we stapje voor stapje bevrijding ontvangen. Wellicht door de vorm van bevrijdingspastoraat. Of door Zijn aanraking... Wij zijn nooit afhankelijk van een menselijke vorm, alleen van Hem. Hij zal het doen!

Marianne berghuis- den butter

16-02-2016

Inderdaad, nooit afhankelijk van een menselijke vorm! Jezus is de weg, de waarheid en het Leven. Niemand komt tot de vader dan door Hem! De duivel gaat rond als een briesende Leeuw. Wees alert. Na bevrijdingspastoraat laat de duivel je echt niet met rust.

Guido

05-04-2016

Beste eo, Jezus riep het uit het is volbracht,dit wil zeggen dat hij alles overwonnen geeft en dat wij daar in mogen staan en dat ook werkelijk geloven. Wat betekend dit ,dat we echt mogen weten wie we zijn in christus, want wie in christus is , is er geen veroordeling meer Maar wat doet satan hij klaagd ons voortdurend aan,maar geloven wij echt dat er geen veroordeling meer is wie in christus is Waar de meeste mensen vast komen te zitten is, ze geloven wel in vergeving van hun zonden,maar ze kunnen hun zelf niet vergeven Jezus zegt kom tot mijn allen die vermoeid en belast zijn,Ik zal je rust geven, wie zal je rust geven JEZUS, wie zal je vrij maken JEZUS Lieve mensen ,vraag Jezus om je hart te vullen met zijn liefde, en hoe meer je zijn liefde zal ervaren, hoe meer je zal genieten van dit leven Ik sluit af met de woorden " De liefde van JEZUS maakt je vrij"

D van Essen

30-01-2017

zelf jaren in de bevrijdings bediening gestaan Veel mooie hevige reacties gezien en daarna genezing Hem alleen alle EER !

Jolanda

29-03-2017

Hoe kan ik in contact komen met een van u

Jolanda R.

04-05-2017

Mensen pas op want bevrijdingspastoraat en bezig zijn met demonen en conferenties bijwonen van Wilkin van der Kamp zijn levensgevaarlijk! Wat er daar gebeurd is vreselijk en je komt er in een soort trance en haalt de raarste dingen aan. Focus op demonen uitdrijven, de duivel en bangmakerij!! Richt je op Jezus en lees de Bijbel en niet de onzin verzinsel boeken van Wilkin!! Veel wat hij verkondigd en schrijft staat niet eensin de Bijbel!! Ik heb de engste dingen meegemaakt in de tijd dat ik bezig was met deze bevrijdingstoestanden en nu ik een jaar eruit ben en weer gewoon mij alleen richt op God en de Bijbel is alles rustig en vredig!!! Laat je niet gek maken of je moet graag gek willen worden dan bezoek die conferenties dan zul je erin meegetrokken worden.. Als je Jezus hebt aanvaard in je leven is de Heilige geest in jou en daar is geen plaats voor demonen, dus trap niet in de gek en bangmakerij van die bevrijdingsconferenties!! Gevoelige, kwetsbare mensen hersenspoelen dat is wat er gebeurd!! En zelf maakt Wilkin nog wel een reisje naar de andere kant van de wereld van jou centen!! Bahbahbah

Helga

22-03-2018

Inderdaad je hebt het niet direkt door voordat je het weet heb je toch met machten te maken ik kom hier zelf nu achter ik ben christen maar het streiden is niet makkelijk maar er is ons ook geen kalme reis beloofd.

Hennie

15-08-2018

Jezus alleen. Alleen Jezus! Als Hij voor je is, Wie kan dan tegen je zijn? De waarheid maakt vrij. Glorie aan God.

Lynn

08-10-2018

Hwllo Ik heb last van occulte last van stemmen van bekende mensen en denkpatronen enzo kan ik hier vanaf? MVG LYNN

Hermine Stringer

16-10-2018

vooral blok -kades waar door je niet meer kan voor uit kan je zit vast! het is een patroon die zich steeds herhaalt ,je wilt eruit maar kan het niet alleen ,het word een opsessie daar is bevrijding voor nodig .Ik spreek niet voor mij zelf maar voor mijn dochter die helemaal vast zit Wij moeten naar een bevrijding dienst .In Almere is er binnen kort één . we moeten heen .Het is al jaren gaande ,en zij lijd hieronder.

E

26-11-2018

Richt je gewoon op God en de bijbel

jesaja_53@hotmail.com

06-06-2021

Ik ben 68 3n sinds mijn 14e ben ik bezig om het koninkrijk te vinden en wedergeboren te worden vele kerken gevolgd ik weet niet meer wat te doen woon in Goes kunt u mij helepn om de rust en vrede van God te vinden ? Lammert Postuma te Goes

T.Huisman

09-09-2021

Het moet in je leven en als het van binnen uit niet leeft dan leef je niet maar wordt je geleefd. Ik denk wel dat er een demonische invloed kan zijn en dat die acht proberen te krijgen en de persoon in bezit kunnen nemen. Mocht je voelen dat iets of iemand bezit van je heeft genomen kan advies van een bevrijdingspatoraat een oplossing zijn

marten

29-11-2021

Dag Ben blij dat ik gelezen heb dat een Christen niet zonder een bevrijdingspastoraat. Heb het gevoel dat ik nog niet helemaal bevrijd ben,en hiervoor hulp wil zoeken

Een christen kan niet zonder bevrijdingspastoraat

Bedankt voor je bericht

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1
Abonneer op het EO magazine

Nog meer mooie artikelen van de EO lezen? Meld je aan voor ons gratis online-magazine en ontvang elke twee maanden Het Beste van de EO in je mailbox. Laat je inspireren, reageer of win mooie prijzen!

Voornaam

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

E-mailadres *

Meld aan

Video