Angela ziet schimmen en schaduwen in haar slaapkamer.

“In de duistere wereld wil ik me absoluut niet mengen”

Je bent christen en gelooft van harte in Jezus. Maar tegelijkertijd hoor en zie je dingen die anderen niet horen of zien. Een licht. Of een overleden familielid. Het beangstigt je. Wat doe je?
Lees meer

Schimmen en schaduwen

Geesten en verschijningen zien….. Wat betekent dat überhaupt? Dat vraagt journalist Rinke Verkerk zich af als ze berichtjes krijgt van verschillende vrouwen over dit thema. Allemaal overtuigd christen, en ze houden van Jezus. Zij hebben ermee te maken, en weten wat ze moeten doen.

Zoals Judith (37). Haar zoontje van elf slaapt slecht omdat hij een lichtkoepel boven zich ziet, en ook een fel wit licht. En Angela (35), die ’s nachts regelmatig wakker wordt van een raar gevoel. “Ik zie dingen in mijn slaapkamer. Schimmen, schaduwen, soms mensen, levensecht als foto’s, die me bekijken.” Of Anna (29), die – als ze zich concentreert – bezoekjes krijgt van overledenen.

Niks zeggen

Al gauw wordt me een aantal dingen duidelijk. Allereerst dat alle vrouwen het moeilijk vinden om openlijk over hun ervaringen te spreken. “Ik houd het een beetje geheim,” zegt Anna, “omdat veel mensen er een oordeel over hebben.” Verder zie ik een worsteling met de vraag of hun ervaring van ‘de duistere wereld’ komt. “Ik vertrouw het niet helemaal,” zegt Angela, “maar ik vertrouw tegelijkertijd zo op God dat ik totaal niet bang ben. Daardoor heb ik ook geen grote behoefte om die schimmen weg te sturen – mits zij niet mij en mijn gezin dwars gaan zitten.”

“Ik ‘zie’ dingen die anderen niet zien”
Christen

“Natuurlijk kun je bidden,” zegt Judith, “en dat doen we ook. Maar ik kon er in de christelijke media nauwelijks iets over vinden. Ik zou zo graag een christen willen spreken die niet direct terugdeinst en me zegt wat ik moet doen. Omdat ik zo iemand niet kon vinden, heb ik met andere mensen gesproken. Maar die waren dan met energieën en chakra’s bezig. In die duistere wereld wil ik me absoluut niet mengen.”

Als ik hun ervaringen hoor, vraag ik me af: hoe kan het überhaupt dat je als gelovige die in het licht leeft, ervaringen hebt die je ervaart als duister?

Voelsprieten

Daarnaast heb ik een gesprek met Alice (42). Ze groeide niet-gelovig op, maar besloot twaalf jaar geleden intuïtiever te gaan leven. “Ik ontwikkelde mijn voelsprieten – heel praktisch: ik werd me bewust van de stemmingen van anderen, en begon te handelen op ingevingen die ik kreeg. Toch verraste het me toen God zich een jaar geleden aan mij liet zien, in een beeld. Ik wist instinctief ik dat ik daar iets mee moest en leerde Hem steeds beter kennen. Op een dag zei Hij: ‘Ik wil dat je je geloof meer vorm gaat geven door naar een kerk te gaan.’ Ik ga nu al een halfjaar iedere week vol vreugde en leer zoveel. Door naar die stem te luisteren ben ik bij Hem thuisgekomen.”

Geestelijkheid is realiteit

Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit onderwerp zo complex vind dat ik overweeg om het niet verder te onderzoeken. Ik voel me niet deskundig. Maar dan: is dat het probleem niet juist dat we ons hieraan niet durven wagen?

“Het ís er,” zegt Ans van der Putten. Vroeger was zij paranormaal genezer. Vijftien jaar geleden heeft God haar “gered uit de klauwen van new age.” Nu geeft ze lezingen aan vrouwen, over wandelen in de identiteit die Jezus voor ons heeft. “In christelijke kringen is het vaak not done om hierover te praten, maar ik legde vroeger mensen handen op en ze genazen. De vraag is niet of ik geloof in die onzichtbare wereld, maar of ik me ermee bezig moet houden?”
“En zo ja, dan hoe?,” vult Jolande Bijl aan. Zij staat als christen met een missie op paranormale beurzen. Waar anderen gidsen en engelen gebruiken, werkt Jolande vanuit de liefde en kracht van Jezus. Ze bidt voor mensen en er gebeuren wonderen.

Veel mensen geven hun leven aan Jezus. “Natuurlijk nemen we af en toe dingen waar uit de geestelijke wereld,” zegt ze. Want God is geest en ook wij zijn – naast ziel en lichaam- geest. We zijn zo gemaakt dat we ook geestelijke zintuigen hebben. Denk aan Paulus, die in Efeziërs 1 zegt: ‘Dat de ogen van uw hart verlicht mogen worden.’ Maar er is een geestelijk koninkrijk van licht en een rijk van het duister.”

“Precies,” zegt Edna Els, leider van de Victory Christian Church in Zuid-Afrika. Zij heeft veel ervaring met de geestelijke wereld. “We kunnen dingen waarnemen, ook van de duisternis, maar onze geest is geborgen in Christus. In Kolossenzen 1:13 staat dat we door God gered zijn uit het rijk van duisternis en zijn overgebracht naar het rijk van zijn Zoon – het Licht van de wereld. Wat je waarneemt is dus niet belangrijk, maar uit welke bron je die informatie krijgt. Is het uit God, de duisternis, of – wat ook nog mogelijk is – is het je psyche die je je bepaalde dingen doet inbeelden?”

“De vraag is niet of ik geloof in die onzichtbare wereld, maar of ik me ermee bezig moet houden?”
Geestelijk scherp zijn

“Dat onderscheid kunnen we ook maken,” gaat Edna verder. “Wie Jezus aanneemt ontvangt de heilige Geest, die ons de gave van onderscheid geeft. Dat gaat niet over of iets goed voelt of niet, maar over of het Gods waarheid is. Bid altijd tot Hem, door de Geest, in Jezus’ naam. Toets het aan de Bijbel: Gods woorden, zijn karakter, zijn wegen. Je weet dat bezoek van een dode nooit van God komt, want de Bijbel zegt: ‘Raadpleeg geen geesten en schimmen van doden.’ God zegt dat omdat de duivel de vader van de leugen is, die bedriegt en misleidt. Dus als iets goed voelt, maar de wortel is duisternis, brengt het de vruchten van satan voort. En satan is gekomen om te doden, te stelen en te vernietigen.”

Vrede

“Let op,” zegt Jolande. “Soms zal de duivel zich juist positief en goed voordoen. 2 Korintiërs 11:14 zegt dat hij zich voordoet als een engel van het licht. Zoals in Handelingen 16, waar Paulus wordt achtervolgd door een roepende vrouw:

vrede

‘Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden.’ Zij spreekt de waarheid, maar Paulus draait zich om en stuurt een geest van waarzeggerij uit haar weg. Vraag God dus altijd of Hij sprak – Hij zal dat bevestigen door diepe vrede te geven. Is er geen vrede, dan was het niet God.”

“Als je met God leeft, betekent een waarneming van de duisternis niet noodzakelijk dat ‘de duisternis’ vat op je heeft. Je leeft dan in het licht, en licht en duister kunnen niet mengen,” zegt Edna. “Laat je het doelbewust toe in je hart, dan heeft God je net zo lief, maar beschadig je de relatie. Je kunt zijn stem minder goed verstaan. Als dat gebeurt: belijd het bij God en laat voor je bidden in je kerk. Jezus herstelt alle dingen!” Anna liet voor zich bidden op een christelijk festival. “Tijdens het bidden voelde ik dat het ‘iets’ waardoor ik met die doden kon communiceren letterlijk uit me verdween,” zegt ze.

 “Ik ben bang dat ze denken: die spoort niet!”

Niks geestelijks ervaren is net zo tricky

Ja. Dit onderzoek naar de geestelijke wereld is best heftig. Met veel waarschuwingen, en verboden van God. Alsof je elk moment in het duister kunt vallen. Dat is misschien ook waarom we nauwelijks over dit onderwerp spreken. Maar als het er is, hoe gaan we er dan mee om? Edna zegt dat we met Jezus in het licht leven en daarom denk ik dat het geestelijke uit angst negeren net zo tricky is als flirten met de dark side. Want als wij gemaakt zijn als geestelijke mensen, moeten we het geestelijke niet uit de weg gaan, maar omarmen vanuit de bron Jezus, en zijn Heilige Geest.

“Wie dit leest en denkt: ik heb gelukkig nog nooit iets geestelijks gehoord, gezien of gevoeld: blijf even lezen.”
Belofte

1 Korintiërs 14:1 zegt: ‘Streef naar de gaven van de Geest.’ Wie de verboden in de Bijbel serieus neemt, moet dat ook met de aansporingen doen. Dus wie dit leest en denkt: ik heb gelukkig nog nooit iets geestelijks gehoord, gezien of gevoeld: blijf even lezen. Want waar God ons waarschuwt voor de geestelijke wereld en verbiedt ons ermee in te laten, geeft Hij er tegelijkertijd veel mooiere beloften voor terug. Een kleurenpalet aan gaven; van profetie tot het overdragen van kennis, van troosten tot de kracht om te genezen in Jezus’ naam. En Paulus zegt in Efeziërs 3:10: ‘Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen.’ Paulus is zich er dus wel degelijk van bewust dat christenen worden opgemerkt door álle geestelijke machten, en ziet het als een kans.

“Denk nooit: o, God wil niet tegen mij spreken”

Edna: “In Johannes zegt Jezus dat de heilige Geest ons alles van de Vader zal leren, ons helpt die dingen te onthouden, en ons de dingen zal vertellen die nog komen gaan. Hij zegt ook: “Mijn schapen zullen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.” Het zinnetje daarna mag alle angst voor de duivel wegnemen: “Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.”

“Dat geeft ons ook autoriteit in de geestelijke wereld,” voegt Ans van der Putten toe. “Angela hoeft bijvoorbeeld niet te wachten tot God de verschijningen in haar kamer weghaalt. Jezus heeft alle autoriteit over de hemel en de aarde gekregen van de Vader. Angela is in Jezus en dus is het haar positie om ze weg te sturen in Jezus’ naam.”

The Real Deal

Ik raak overtuigd van twee dingen: Een verlangen naar geestelijk horen, zien, voelen, ruiken, proeven, is niet slecht maar is juist waarvoor we gemaakt zijn. Als we een licht of een verschijning paniekerig negeren, raken we juist meer uit balans. Maar als we ons uitstrekken naar wat God ons wil geven, de real deal leren kennen, worden de trucjes van de duisternis die je wel avontuur en sensatie geven maar niet bij Jezus brengen, tweedehands. “De nepdiamant,” zegt Edna. “Denk nooit: o, God wil niet tegen mij spreken. Of: ik twijfel eraan en ga het eens bij het andere koninkrijk proberen. Als we van God willen horen, moeten we buigen voor zijn troon en zeggen: ‘ik ben uw kind, en uw Woord belooft me dat ik uw stem zal horen en dat u me zelfs de dingen die nog komen gaan laat zien. Ik heb uw stem nu nodig.”

Want God wil dat we bij Hem komen, een persoonlijke, intieme relatie met Hem aangaan, en grote dingen van Hem verwachten.

Tekst: Rinke Verkerk
Beeld: De vrouwen op de foto zijn niet de vrouwen die in het artikel worden genoemd. 

Meer lezen?

Als je meer wilt weten over dit onderwerp, kun je het boek Ontwikkel je bovennatuurlijke gaven lezen van Jolande Bijl.

Er was een tijd dat Ans van der Putten mensen dacht te helpen door haar gaven als paranormaal genezer in te zetten. In een interview in Eva vertelt ze over hoe ze ontdekte dat God de waarheid was die ze haar hele leven al zocht.

Lees het interview

Zoek voor het onderwerp ‘bevrijding’ eens tussen boeken van Wilkin van de Kamp.

Dit artikel heeft in Eva Magazine gestaan. Wil je meer verhalen lezen van Eva? Vraag een gratis proefnummer

Proefnummer aanvragen
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1
Abonneer op het EO magazine

Nog meer mooie artikelen van de EO lezen? Meld je aan voor ons gratis online-magazine en ontvang elke twee maanden Het Beste van de EO in je mailbox. Laat je inspireren, reageer of win mooie prijzen!

Voornaam

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

E-mailadres *

Meld aan

Video